Tvoření veršů je mé dýchání vzduchu, nezbytnost provázející život.

Červenec 2018

Letní romance

Pondělí v 17:07 Planoucí léto

Letní romance


Miluji letní kobaltové nebe
jeho modře mne až v kostech zebe
uranově modrá nebesa
nad nimiž srdce zaplesá
klenbu chrámu barvy chrpoví
za ním je možná někdo, kdo o nás všechno ví


Zeleň stébel si vzalo slunce
hned v čase, kdy odešlo jaro
vyzdobilo s ní lesní luhy
červnovým nevěstám pentle a stuhy


Je svátek od svítání do setmění

a od setmění do tmy
sto dnů, které patří létu

Když se nazadaří

Pátek v 16:58 | Annie
Když se nedaří

Babička mi říkávala,
to jsem ještě byla malá
"Žádný nezdar holka není
když s něj vezmeš poučení"
pak to je jen hezká lekce
bychom mohli žíti lehce
Kdybys živá holka byla
jen a jenom ve štěstí
neznalas by cenu ráje
kam život tě má dovésti
Pamatuj se děvče zlaté
Pánbůh pln je moudrosti
naloží ti jenom tolik
kolik můžeš unésti
Nesuď příliš unáhleně
co je radost, a co břémě

To se nepovedlo...

12. července 2018 v 17:01 | Annie
To jsem tomu zase dala
že já blbá nezalhala
pravda cnostná býti může
jenže neláká mi muže

Řekla jsem mu na rovinu
zase tropíš lotrovinu
Vždyť to smysl nedává
co sa ti to zazdává?

A on pravil afektivně
"Ty jsi jedovatá svině!"
srdce jak ledové květy
chrlíš neupřímné věty

To jsem tomu teda dala
chovala se jako malá
"Sbal jsi svoje saky paky
jdi si k řece chytat raky
nebo racky do povětří
jenom už se ke mě netří!
Nechoď, neklep, uzavřeno
co bylo je promarněno
To jsem tomu dala dala
že jsem s Tebou já kdy spala
řekla bych že trochu zvláštní
o co více bylo vášní
pak rozpaky, trochu studu,
že jsme chtěli zahnat nudu"27 cílů

5. července 2018 v 21:19
Životní cíl

Pro tento rok 27 odrážek
pokrylo stránku deníku
nevzdat se po sérii porážek
a vyměnit u dveří kliku

Zasét růže a jabloń vykúčit
a hlavně se ze svých chybek poučit
napsat skladbu pro varhany, žestě
vydat se na výlet, zdolat Ještěd

Hlavně nepodlehnout mužským klamům
a držt se dále od starších pánů

Ráda bych dopsala sbírku sonetů
poznala naší rodnou planetu
uběhla míli od hodinu
poznala, když svůj cíl minu
zažila ranní kocovinu
a aspoň týden, dva bez splínu

Toužím se podívat do vesmíru
a najít ve svých citech míru
uchovat ze vzpomínek jenom krásné
jednou vidět hvězdu jak umře, zhasne

A pak tu máme menší cíle
užít si všechny hezké chvíle
radovat se s okamžiků
a prožít časy beze ryku

No a pak ten poslední
života se nebát
a hned, jak se rozední
obleknout si kabát